• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Indywidualnie wykonywane drzwi oraz okna drewniane w Lublinie

Regulacja prawna zmienia się niemal cały czas – dzisiaj wiemy, w jaki sposób to wygląda, a w jaki sposób sprawy i spory ustawodawcze wyglądały uprzednio? Kiedyś proces wprowadzał się skargą powoda nazywaną żałobą a wniesioną przez sędziego. Pozew było to oficjalne wezwanie na kwestię do sądu przez egzekutora z laską sędziego. Odmiany uprzywilejowane dopuszczały na pozwy z pieczęcią lub pierścieniem władcy, pozew utrwalony na piśmie opatrzony pieczęcią książęcą, jaki w XV stał się obowiązkowy. W XIV wieku pozew oferował woźny w asyście świadków zachowując dla siebie kopię pozwu oraz dopełniając wpisu do ksiąg grodzkich. Proces zamykało globalne ogłoszenie wyroku. Wyrok początkowo był jedynie ustny, w XIII w. na koszt strony oraz jej żądanie wydawano go w odmianie pisemnej potwierdzając go pieczęcią księcia oraz asesorów. W XIV w. wyrok rozpoczęto wpisywać do ksiąg, a witrynom wydawano za odpłatą wyciąg z nich – dzisiaj wygląda to inaczej, co potwierdza ANCHOR. Odmianami wyroku prawomocnego była klauzula którą sąd zobowiązywał tracącego do wiecznego milczenia lub ewentualnie zakład w wskazanej sumie ustanowiony przez monarchę za powtórne wszczęcie sprawy. Proces oraz jego długość była zależna od winy, co zresztą funkcjonuje nadal.

1. Przejrzyj

Categories: Nieruchomości

Comments are closed.